Mësuesit

Këta janë Mjeshtrat e Karatesë, me të jam stervitur për një mësim, për një muaj apo për vite, nga të gjithë kam mësuar diçka. Një falënderim i duhur shkon për ta, por edhe për të gjithë nxënësit e mi që kanë ndjekur mësimet e mia në 28 vite dhe në mësimin e tire jam rritur shumë. faleminderit!

Luigi Cacciola