Dojo Kun

Termi Dojo Kun përkthehet fjalë për fjalë si “rregullat e vendit ku praktikohet Rruga“.

Dojo Kun janë pesë parime, rregulla, dikton që praktikuesi i Karatesë duhet t’u përmbahet, si gjatë stërvitjes në Dojo ashtu edhe jashtë tij, parime themelore që kanë karakterizuar gjithmonë rrugën e rritjes shpirtërore të praktikantit.

Çdo rregull fillon me fjalën hitotsu, që do të thotë i pari. Të gjitha rregullat kuptohen si rregulli i parë, sepse asnjëra nuk është e një rëndësie dytësore. Më poshtë janë rregullat dhe kuptimi i tyre

一、人格完成に努むること
HITOTSU, JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO
(Përpiquni të përsosni karakterin)

一、誠の道を守ること
HITOTSU, MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO
(Merr rrugën e sinqeritetit)

一、努力の精神を養うこと
HITOTSU, DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO
(Forcon pa u lodhur shpirtin)

一、礼儀を重んずること
HITOTSU, REIGI O OMONZURU KOTO
(Vëzhgoni sjelljen e patëmetë)

一、血気の勇を戒むること
HITOTSU, KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO
(Përmbahuni nga dhuna dhe fitoni vetëkontroll)